FORSKNING

Forskning är vår tredje grundpelare i skolan. Som terapeuter och lärare önskar vi att förmedla vår kunskap med hög kvalitet.  Forskning är den mest värdefulla resurs vi har. Resultatet av vår forskning är indelad i tre block: Månads Publikation: I tidningen "leva i hälsa". Forskning i gamla texter: boken Neijing (som har givit namnet åt vår skola), feminin inspiration,  helande humanismen, Massage och Qi Gong

Våra Internationella sommarmöten på vår huvudskola Tian. Halvårs kongress: Under namnet Sociedad Hispano-Americano de Acupunctura Beijing 84.

Forskningarna omfattar inte bara djupa studier av gamla texter i tradition, utan även dess tillämpning i dagens ljus av den kunskap som vetenskapen ger oss.

Forskningsområdet omfattar också alla områden där vi arbetar: Feminin Inspiration, Helande Humanism, massage, Qi Gong, mat och konst.

Våra forskningsområden:

ACUPUNTURA Y MOXIBUSTIÓN

GENÉTICA

ALIMENTACIÓN

MASAJE

FEMINOLOGÍA

COMUNICACIÓN

PLANTAS MEDICINALES

HUMANISMO

Våra kongresser:

 • 1986 I “Tradition and Science”

 • 1988 II “Acupuncture, an Alternative for Health"

 • 1990 III “Recuperating the Tradition”

 • 1992 IV “The Art of Healing”

 • 1994 V “History, Philosophy and New Therapies”

 • 1996 VI TCM on the Path where all is Possible”

 • 1998 VII “Art and Liberation”

 • 2000 VIII “Living and Healing through the Imagination

 • 2002 IX “S.O.S. Humanity is Sick”

 • 2004 X “Love, Sexuality, Suffering and Pleasure

 • 2006 XI “The Challenge of Health”

 • 2008 XII “Health, a Lifestyle”

 • 2010 XIII “Crisis, Healing, Perspectives of Future”

 • 2012 XIV “The Soul and Health: XXI Century”

 • 2014 XV “New Dimensions of Healing”

TIAN

TIAN

Neijing skolan huvudskola
RADIO OCH TV

RADIO OCH TV

Vår kommunikationskanal
INSPIRACIÓN FEMENINA

INSPIRACIÓN FEMENINA

Feminin Inspiration Association
SKOLOR

SKOLOR

Neijing skolor i världen